دکتر منصور حاجی بیگی

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی